Accelereret robusthedstest

Styrk dit produkts position på markedet med en Accelereret Robusthedstest, der afdækker potentielle svagheder hurtigt og effektivt, eller verificerer produktets robusthed under ekstreme forhold.

Ved at stresse dine produkter til det yderste kan du identificere dit produkts svagheder i tide og foretage nødvendige justeringer i dit produktdesign inden lancering. Herved kan dit produkt leve op til selv meget skrappe krav fra dine kunder, og du kan dokumentere en stor sikkerhedsmargen for jeres produkters ydeevne. Du får færre reklamationer og kan hente flere ordrer hos kunder, der stiller særlige robusthedskrav.

Hos FORCE Technology kan du få rådgivning og sparring om valg af den mest effektive robusthedstest for netop dit produkt, og vi hjælper med en strategi for, hvordan produkter kan testes under ekstreme forhold. Desuden kan vi gennemføre de relevante robusthedstests.

Når vi presser produktets robusthed til det yderste – langt ud over gængse standarder og specifikationer – kalder vi det en accelereret robusthedstest. Vi tilbyder flere forskellige typer af accelererede robusthedstests:

HALT (Highly Accelerated Life Testing) finder nyudviklede produkters svageste punkter på et tidligt tidspunkt, så du kan tilpasse produktdesignet i tide.

HASS (Highly Accelerated Stress Screening) screener dit produkt for eventuelle komponentfejl og produktionsfejl opstået i produktionsprocessen.

Accelereret robusthedstest kan ikke erstatte alle andre former for test, men det er den mest effektive metode til at forbedre robustheden af et produkt og komme hurtigt i gang med produktion og salg.

“At anvende HALT i vores udviklingsproces har været ekstremt lærerigt. HALT har vist sig uhyre gavnligt til at designe sensorer, der kan håndtere barske, virkelige forhold.”

— Lars Fisker

HF Jensen A/S, der brugte HALT ved udvikling af sensorer til motorer for MAN Diesel.

Strategiske fordele

 • Med en accelereret robusthedstest opnår du en række strategiske fordele:
 • Mere sikker drift af produkter og udstyr
 • Mindre risiko for høje reklamations- og reparationsomkostninger
 • Mulighed for at opfylde særligt skrappe krav til produktrobusthed fra dine kunder

Vi tilbyder

FORCE Technology har en lang række laboratorier og faciliteter til rådighed til robusthedstest. Vi tilbyder nogle af markedets mest erfarne og vidende testeksperter, der har fokus på, at du kommer i mål med et fuldt ud vellykket resultat.

Ved at samarbejde med FORCE Technology om dine robusthedstests får du:

 • Ekspertrådgivning om testforløbet
 • Mulighed for at udbygge med test på andre parametre – fx EMC (ElectroMagnetic Compatibility), korrosion og fugt

Eksempler på indhold i en accelereret robusthedstest (termo-mekanisk HALT):

 • Temperaturkarakterisering: lav og høj temperatur; funktions- og destruktionsgrænser søges – power ON/OF
 • Ekstremt hurtig temperaturcykling mellem de fundne grænser
 • Vibrationskarakterisering
 • Kombineret temperaturcyklings- og vibrationspåvirkning
 • Evt. kombineret temperatur-/fugtpåvirkning og kulde-/faldpåvirkning

Brancher

En accelereret robusthedstest er relevant, hvis du fremstiller produkter med høj volumen, produkter med lille volumen, men med høj værdi, eller produkter hvor fejltilstand er kritisk.

Vi kan hjælpe alle virksomheder uanset branche, og derudover har vi specialkompetencer indenfor følgende sektorer:

 • Medico og velfærd
 • Militær og rumfart
 • IT og telekom
 • Automotive og transport

Fakta

Lokationer: Hørsholm og Nordborg.

Standarder: IEC 62506.

Specifikationer

Vi råder over et dedikeret HALT- og HASS-testudstyr, som benyttes til termomekanisk test med temperatur-, temperaturændrings- og vibrationspåvirkninger af de produkter, du vil have testet.

Dimensioner:
1,06 x 1,06 x 1,01 m (BxDxH)
0,91 x 0,91 m (bord)

Temperatur:
-100 °C – +200 °C, op til 60 °C/min.

Vibration:
60 grms (2-10 kHz), 6-akset vibration

Herudover kan du efter behov drage nytte af vores store park af andet testudstyr, fx temperaturchok i væskebade, vibrationsudstyr til bouncetest (populært kaldet dansetest) og klimakamre med mulighed for direkte skift mellem stærk kulde og høj varme/høj fugtighed.

Relevante cases

Interessante klubber & netværk

SPM_440x240px

SPM

Bliv en del af en forening for elektronik-
udvikling der formidler viden

spm-erfa.dk

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!