Accelereret pålidelighedstest

Bliv sikker på dit produkts pålidelighed med en accelereret pålidelighedstest, som på kort tid simulerer produktets fulde levetid.

Med en accelereret pålidelighedstest kan du på kort tid udsætte dit produkt for påvirkninger, der svarer til, hvad produktet kommer ud for i løbet af dets levetid. Testen giver dig på den måde viden om produktets forventede levetid. Dermed opnår du et dokumenteret grundlag for at beslutte, om pålideligheden er tilfredsstillende, eller om der er behov for tilpasning af produktdesignet. Desuden kan du med testen i hånden lægge en strategi for din servicepolitik overfor kunderne.

Hos FORCE Technology kan du få vejledning og sparring om, hvilke spørgsmål om pålidelighed du skal have besvaret for netop jeres produkt, og vi hjælper med en strategi for, hvordan produktet kan testes under accelererede forhold. Vi kan teste det samlede produkt eller enkelte særligt kritiske dele og med relevante parametre som fx temperatur, temperaturskift, fugt, korrosion, vibration, chok og bump.

Fordi vi stresser produktet på udvalgte parametre for at simulere påvirkninger over mange år, kalder vi det en accelereret pålidelighedstest. Vi tilbyder bl.a.:

Mission Profile giver en beskrivelse af de forhold, som produktet realistisk set vil blive udsat for i løbet af sin levetid – både typen af forskellige påvirkninger og deres forskellige grader af intensitet. Mission Profile er udgangspunktet for beregningen af levetid.

ALT (Accelerated Life Testing) vurderer et produkts forventede levetid baseret på accelerationsmodeller.

CALT (Calibrated Accelerated Life Testing) forudsiger levetiden ved hjælp af en statistisk metode med færrest muligt antal testemner og kortest mulig testtid.

Accelereret Pålidelighedstest kan ikke erstatte alle andre former for test, men er metoden til at give et mål for levetiden.

Strategiske fordele

 • Med en accelereret pålidelighedstest opnår du en række strategiske fordele:
 • Afdækning af potentielle pålidelighedsproblemer på et tidligt stadie
 • Dokumentation for levetid
 • Grundlag for at fastlægge din servicestrategi

Vi tilbyder

FORCE Technology har en lang række laboratorier og faciliteter til rådighed for pålidelighedstest. Vi tilbyder nogle af markedets mest erfarne og vidende testeksperter, der har fokus på, at du kommer i mål med et fuldt ud vellykket resultat.

Ved at samarbejde med FORCE Technology om dine pålidelighedstest får du:

 • Vejledning om testforløbet
 • Adgang til massiv viden og erfaring med test af et utal af produkttyper
 • Mulighed for at udbygge med test på mange forskellige parametre

Brancher

 • Medico og velfærd
 • Militær og rumfart
 • IT og telekom
 • Automotive og transport

Fakta

Lokationer: Hørsholm og Nordborg.

Standarder: IEC 62506, GMW8758.

Specifikationer

Vi råder over en stor park af testudstyr, der bruges til accelererede pålidelighedstests med en lang række parametre som fx temperatur, fugt, korrosion, vibration m.v.

Relevante cases

Interessante klubber & netværk

SPM_440x240px

SPM

Bliv en del af en forening for elektronik-
udvikling der formidler viden

spm-erfa.dk

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!