Elsikkerhedstest

Der stilles lovkrav til, at elektriske og elektroniske produkter er sikre at anvende.

En almindelig misforståelse er, at der kun stilles krav om elsikkerhedsevaluering for produkter, der forsynes af mindst 50 Volt AC eller 70 Volt DC. Men de nævnte spændingsgrænser er kun definerende for, om Lavspændingsdirektivet træder i kraft. En række andre direktiver stiller også krav om elektrisk sikkerhed, eksempelvis Medical Device Direktivet, Radioudstyrdirektivet og General Product Safety Direktivet.
Sidstnævnte stiller krav om sikre produkter, såfremt der ikke findes andre, sikkerhedskrævende direktiver, og der skal således udføres elsikkerhedsevaluering på stort set alle elektriske og elektroniske produkter.

Producenter af elektriske og elektroniske produkter har pligt til at dokumentere, at markedsførte produkter opfylder alle gældende sikkerhedskrav. Kravene varierer fra marked til marked, og selv om vi i EU har relativt harmoniserede regler og standarder, så findes der også indenfor Unionens grænser nationale afvigelser i reglerne.

Du kan få testet dit produkt med en elsikkerhedstest hos FORCE Technology, og vi tilbyder akkrediteret rapportering på en række sikkerhedsstandarder til EU og resten af verden. Men du kan også få klarhed over, om dit produkt skal gennem nogle nødvendige opdateringer, førend en sikkerhedsstandard kan opfyldes. Vi tilbyder en hands-on gennemgang af produktet og den tekniske dokumentation, så du på det rette tidspunkt i udviklingsprojektet kan foretage de nødvendige tilretninger.

Som for alle vores akkrediterede tests gælder også for elsikkerhedstest, at dokumentationen kan bruges direkte i godkendelsesgrundlaget. En påvisning af relevante direktivers sikkerhedskrav gøres bedst med en metodisk korrekt udført test, hvilket vores akkreditering tilsikrer.

”Den vigtigste pointe for os er, at DELTA’s (DELTA er nu en del af FORCE Technology, red.) test er en uvildig og kompetent godkendelse af vores produkt, hvilket giver os en god basis at stå på, når vi skal sælge produkterne. Desuden har testforløbet være udviklende for os, eftersom testen giver os ny viden om vores produkt.”

— Christian Trobro

Product Safety & Liability Manager hos ASSA Abloy

Strategiske fordele

Med en elsikkerhedstest opnår du en række strategiske fordele:

Tydelig og effektiv dokumentation til CE-mærkning eller anden godkendelse af dit produkt

Mindre risiko for høje reklamations- og reparationsomkostninger

Mulighed for designtilpasning inden lancering

Vi tilbyder

Vi er akkrediteret til at udføre elsikkerhedstest og har avancerede testfaciliteter til formålet. Vi tilbyder nogle af markedets mest erfarne og vidende testeksperter, der har fokus på, at du kommer i mål med et fuldt ud vellykket resultat.

Ved at samarbejde med FORCE Technology om dine elsikkerhedstests får du:

 • Akkrediteret tredjepartstest
 • Metodisk korrekt test
 • Test udført efter de standarder, der er relevante på dit marked
 • Ekspertvejledning om evt. nødvendig tilpasning af testforløb
 • Adgang til stor viden om standarder, bl.a. via vores aktive deltagelse i standardiseringsarbejdsgrupper
 • Mulighed for at udbygge med test på andre parametre.

Brancher

Vi tilbyder elsikkerhedstests af produkter for langt de fleste brancher, bl.a.:

 • Forbrugerelektronik
 • Industriel elektronik
 • Medico og velfærd
 • Maskineri og produktionsudstyr
 • IT og telekom

Fakta

Lokationer: Hørsholm.

Standarder: Typisk testes i henhold til EN 60950-1 eller i henhold til dine specifikationer.

Specifikationer

FORCE Technology’s akkrediterede elsikkerhedstest består af to dele: Først evaluerer vi dit design og din dokumentation. Når vi har konstateret, at alt nødvendigt materiale og information er ved hånden, gennemfører vi en detaljeret undersøgelse for at komme frem til, om dit produkt lever op til godkendelseskravene.

Hos FORCE Technology får du en tjekliste og en testplan, så du har mulighed for at forberede dig effektivt. Du får forud for testen et skriftligt overblik over, hvad der er nødvendigt for at gennemføre den, eksempelvis software, hjælpeudstyr
og designdokumentation.

Som en ekstra ydelse kan du vælge en halvdags workshop, hvor du får at vide præcis hvilke former for dokumentation, der skal være på plads før en godkendelse.

Relevante cases

Interessante klubber & netværk

EMC Klubben

Få den nyeste viden om EMC-krav,
-design, -test og -godkendelser.

EMCKlubben.dk

Wirelessklubben_440x240px

IoT & Wireless Klubben

Få den nyeste viden om EMC-krav,
-design, -test og -godkendelser.

Wirelessklubben.dk

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!