Accelereret EMC-test

Kom tættere på nul fejl for dine elektroniske produkter med en accelereret EMC-test, hvor det testes ved meget høje niveauer af elektromagnetisk støj.

Du kan opnå store konkurrencefordele ved at teste dine produkter ved et ekstra højt niveau af elektromagnetisk støj. I brugssituationer forekommer der nemlig ofte elektromagnetisk støj på et niveau langt over det, man som standard tester ved i dag – ganske enkelt fordi der i praksis er mange mobiltelefoner, routere, RF-transmittere og andet udstyr i de omgivelser, hvor hardwaren eller softwaren anvendes.

Ved en accelereret EMC-test hos FORCE Technology påvirkes det produkt, der skal testes med testniveauer langt over gældende EMC-lovkrav og uden at være begrænset til gængse teststandarder. En accelereret EMC-test viser dig altså, om dit produkt eller udstyr fuldt ud kan fungere sammen med andet udstyr. Især for udstyr, der har central betydning for sikkerhed eller drift hos din kunde, er det relevant at teste på disse høje niveauer. EMC står for ElectroMagnetic Compatibility og er et udtryk for produkters evne til elektromagnetisk at fungere sammen med andet elektrisk eller elektronisk udstyr uden forstyrrelse eller nedbrud.

Hos FORCE Technology kan vi teste dit udstyrs immunitet overfor meget høje feltstyrker på helt op til 1000 V/m, mens markedsstandarden ofte blot er test ved 3-10 V/m, afhængig af det pågældende udstyr. Vi tester desuden dit udstyrs immunitet overfor meget hurtige, høje eller energirige transienter på kablerne. Hvis dit udstyr eller installation er for stort eller immobilt, kan vi også teste det on-site. Herved finder vi produktets svageste led og kortlægger dets EMC-robusthed.

Strategiske fordele

Med en accelereret EMC-test opnår du en række strategiske fordele:

Mere sikker drift af produkter og udstyr

Mindre risiko for høje reklamations- og reparationsomkostninger

Styrket viden om EMC til at forbedre din virksomheds EMC-design fremover

Tydelig dokumentation overfor myndigheder, certificerende organer og kunder

Vi tilbyder

Den accelererede EMC-test gennemføres i vores Reverberation Chamber i Aarhus.

Testobjektet skal i testkammeret konfigureres med robust og simpelt hjælpeudstyr, der gør det muligt for testobjektet at køre en typisk driftsoperation hen over nogle timer. Der er ikke adgang til kammeret under selve testen, men den kan følges via et skærmet kamera.

Inden vi igangsætter testen, vil du få nærmere specifikationer om opstillingen fra FORCE Technology.

Fordele ved at samarbejde med os om din accelererede EMC-test:

 • Tredjepartstest
 • Afklaring af fejlårsager i felten
 • Sikker drift af udstyr
 • Afklaring af dit produkts svagheder
 • Ekspertvejledning om testforløbet
 • Mulighed for at udbygge med test på andre parametre – fx mekanisk og klimatisk test

Brancher

Vi tilbyder accelereret EMC-test af mange forskellige elektroniske produkter og har specialkompetencer indenfor følgende sektorer:

 • Byggeri og konstruktion
 • Forbrugerelektronik
 • Industriel elektronik
 • Medico og velfærd
 • Militær og rumfart
 • Marine og offshore
 • Maskineri og produktionsudstyr
 • Teknisk audiologi
 • IT og telekom
 • Automotive og transport
 • Vind og energi

Fakta

Lokationer: Aarhus.

Standarder: EN/IEC 61000-4-21, DO160, MIL461, ISO 11452-11.

Specifikationer

Fuld reflekterende kammer udstyret med en ca. 100 m2 bevægelig væg (stirrer), kammeret hedder i daglig tale ‘Reverberation Chamber’ (RC).

Fakta for Reverberation Chamber nr. 1 (Room 2)
Feltstyrke: > 350 V/m
Frekvensområde: 80 MHz – 40 GHz
Dimensioner (LxBxH): 12,8 x 10,8 x 6,9 m
Portdimension (BxH): 3 x 3 m
Test volumen: 150 m2
Belastning (gulv): max. 10.000 kg/m2
Platform ved indgangen til RC: Niveaufri adgang til
faciliteten, belastning max. 10.000 kg (fordelt)

Fakta for Reverberation Chamber nr. 2 (Room 4)
Feltstyrke: ca. 1000 V/m
Frekvensområde: 800 MHz – 40 GHz
Dimensioner (LxBxH): 4,1 x 4,0 x 2,6 m
Dørdimension (BxH): 1,0 x 1,9 m
Test volumen: 9 m2
Belastning (gulv): max. 2.000 kg/m2

Generelle forhold
Forsyningsmuligheder: 230 VAC / 50 Hz (fase + 0), 400 VAC / 50 Hz (3 faser + 0) max. 125 A.
Signaltilslutninger: Ethernet, D-sub, USB, HDMI, CAN, RS232, VDC, VAC osv.
Andet: Luft, vand

Relevante cases

Interessante klubber & netværk

EMC Klubben

Få den nyeste viden om EMC-krav,
-design, -test og -godkendelser.

EMCKlubben.dk

Wirelessklubben_440x240px

IoT & Wireless Klubben

Få den nyeste viden om EMC-krav,
-design, -test og -godkendelser.

Wirelessklubben.dk

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!