Vind & energi

FORCE Technology har gennem årtier gjort sig markant bemærket indenfor markedssegmentet vind og energi. I særdeleshed gør dansk industri og danske myndigheder brug af FORCE Technology’s testkompetencer indenfor legal metrologi, EMC, pålidelighed og akustik.

Vores kunder har førertrøjen på, når det gælder energistyring, smart grids, energiflowmålinger, smart meters, vindenergi, solenergi, energi fra biomasse, ja selv omkostnings- og miljøbevidst energiproduktion baseret på fossile brændstoffer.

Siden de sene 60’ere har vi opbygget en position som kompetent og troværdig leverandør af uafhængige test- og konsulent tjenester til hele vind- og energisektoren, samt til myndighederne. Desuden sidder vi med i utallige netværk, arbejdsgrupper og andre fora, hvor gældende og fremtidige regulatoriske krav forhandles og aftales, hvilket sikrer, at vi til enhver tid vidensmæssigt er med helt fremme. Dette giver os en unik indsigt i hvad fremtiden bringer af regulatoriske krav fra såvel nationale som internationale lovgivere.

Troværdige, reproducérbare og veldokumenterede måleresultater er af essentiel værdi i al udvikling, i alle typetest og mærkningssager, i al certificering og som dokumentation overfor relevante myndigheder, at et apparat, en maskine eller et anlæg overholder gældende regler.

Vores DANAK akkreditering er garanten for, at I kan fæste lid til, at FORCE Technology’s medarbejdere er velkvalificerede og ved, hvad de har med at gøre. DANAK akkrediteringen betyder også, at vi til stadighed er underlagt en streng ekstern kontrol, hvor kvaliteten af vores processer, vores apparatur og vores kvalitetssikringssystemer gøres til genstand for granskning af uafhængig tredjepart.

Vigtigste standarder

IEC 61400-11

BEK 1284

EMC direktivet 89/336/EF

IEC 61000-4-XX

ICNIRP Guidelines

STANAG RADHAZ

CISPR 11

Relevante serviceydelser

Approval Management

Robusthed

EMC forhold

Klimatiske forhold

Mekaniske forhold

Levetidstest

RF & Wireless

Legal metrologi

Proces og kvalitetsstyring

Innovation

Fejlfinding

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!