Militær & rumfart

FORCE Technology udarbejder testspecifikationer og udfører akkrediterede tests af udstyr til militære formål og rumfartsformål.

Kravene til produkter, der skal anvendes i rummet eller til militære formål, er ekstremt strenge, da produkterne skal kunne klare de barske påvirkninger, som de udsættes for under en mission i rummet eller i en krigssituation.

Vi har testet militært udstyr og rumfartsudstyr i årtier. Vi tester i henhold til MIL-standarderne, som er meget forskellige fra EU’s grundlæggende EMC-standarder, der anvendes i civile miljøer.

MIL-standarderne dækker ofte brugermiljøer generelt, hvilket betyder, at det aktuelle brugermiljø må yderligere konkretiseres i forhold til produktets anvendelse. Dvs. om produktet er tiltænkt anvendelse på køretøj, skib, fly, eller om det skal bæres af militært personel.

Derfor tilbyder vi i samarbejde med jer at udarbejde en dedikeret testplan og en detaljeret, tilpasset testprocedure for at udføre en MIL- eller rumfartstest. Testplanen indeholder detaljerede oplysninger om, hvordan hver enkelt test udføres med angivelse af testniveauer og varigheder. Endvidere beskrives testobjektet og dets varianter samt performancekriterier og relevante funktionstilstande under testen.

Når testproceduren er udarbejdet, udfører vi de specificerede tests og præsenterer testresultaterne i en akkrediteret rapport som dokumentation for, at kravene er opfyldt.

Vi giver dig svar på spørgsmål som:

Hvad gør jeg, hvis mit produkt skal installeres i flere brugermiljøer?

Hvordan vælger jeg de rigtige testniveauer?

Hvordan udarbejder jeg en dækkende funktionstestprocedure?

Vigtigste standarder

MIL-STD 461F

MIL-STD 810G

MIL-STD 167F

RTCA/EUROCAE DO-160G

Relevante serviceydelser

Approval Management

EMC test

EMC HALT

Accelerede robusthedstest: klimatiske, mekaniske og korrosive.

Klimatiske test

Mekaniske test

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!