Industriel elektronik

For at kunne markedsføre jeres produkt skal dette overholde en række markedsafhængige miljøkrav, som varierer alt efter produktet og markedet. Hvad EU angår, er disse krav reguleret i diverse direktiver og harmoniserede standarder.

Som DANAK-akkrediteret testcenter hjælper FORCE Technology jer professionelt, sikkert og hurtigt igennem hele godkendelsesforløbet fra udvikling over afklaring og gennemførelse af test til dokumentation, CE-mærkning og markedsføring af jeres udstyr.

FORCE Technology’s specialister bidrager endvidere med værdiskabende design review, pretest, fejlsøgning og problemløsning i produktudviklingen.

Erfaringen fra FORCE Technology’s afdeling for Approval Management er, at det er vigtigt tidligt i udviklingsprocessen at fastlægge en test- og godkendelsesstrategi. Derved optimeres det kommende testforløb med økonomisk besparelse og hurtigere time-to-market til følge.

For at sikre produktets funktion mange år frem i de ofte udsatte industrielle miljøer, hvad angår både elektrisk støj og klimatiske påvirkninger, hjælper FORCE Technology med at udføre levetids- og robusthedstest som supplement til de regulatoriske krav. Derved undgås uforudsete kvalitetsomkostninger – og mistet goodwill.

FORCE Technology hjælper jeres industrielle produkt til at møde den virkelige verden!
Vi giver dig svar på spørgsmål som:

Hvad er de lovgivningsmæssige krav til jeres produkt?

Hvilke tests skal jeres produkt gennemgå?

Hvilke markeder får I adgang til?

Hvilken dokumentation er nødvendig, og hvordan er godkendelsesforløbet?

Vigtigste standarder

EN/IEC 61000-6-1

EN/IEC 61000-6-2

EN/IEC 61000-6-3

EN/IEC 61000-6-4

EN/IEC 60068-2-serien

EN/IEC 60950-1 (LVD test)

Relevante serviceydelser

EMC-tests og -vurdering

LVD-tests og -granskning

Klimatiske tests

Mekaniske tests

Robusthedsundersøgelser

Accelererede levetidstests

RF & Wireless

Approval Management

Design Review

On-site og offshoretest og fejlsøgning

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!