Meet us at

Typiske udfordringer

Hvordan får jeg mit produkt godkendt?


Hvordan minimerer jeg fejl og reklamationer?

Når man arbejder med udvikling af elektronikprodukter, oplever man jævnligt udfordrende nedbrud og fejl.

FORCE Technology hjælper hver dag vores mere end 2.000 kunder med at udvikle robuste produkter, der skal møde den virkelige verden. Vi vejleder kunderne om teststrategier og udfører accelererede tests, der kan fejlfinde og eliminere de svageste punkt i produkterne.

Accelererede tests udføres efter en faseopdelt strategi, så vores kunder løbende får læring i forløbet. Vi kalder det ekstreme tests, og de udføres for både klimatiske, mekaniske, korrosive og EMC-udfordringer.

Fejlfinding giver dig værdifulde svar på dine spørgsmål:

Hvorfor får et styresystem som fx motorstyringer, et uforklarligt forstyrrende  svigt, hvor de går i sikkerhedsmode?

Hvorfor er der et usædvanligt stort antal tilbagekaldte produkter, eller lange servicerapporter med meget høje fejlrater og heraf følgende omkostninger?

Hvordan kan I bevise, at et system vil have de ønskede miljøegenskaber?

Hvordan kan I forbedre jeres prototype, før de går ind i produkttest?

Hvordan kan I bevise for jeres konservative kunde om, at jeres produkt har en unik holdbarhed?


Hvordan effektiviserer jeg produktudviklingsprocessen?

Time-to-market er ofte en større konkurrenceparameter end størrelsen af udviklingsbudgettet! FORCE Technology hjælper sine kunder til at opnå værdifuld indsigt og systematik i processerne, der fører til succesfuld produktudvikling.

Hvordan optimerer jeg det forventede afkast af investeringen? Det er et centralt emne for mange af vores kunder. FORCE Technology hjælper med at forbedre jeres udviklingsafdeling, med udgangspunkt i netop jeres virksomheds udfordringer.

Vi hjælper med at besvare vigtige spørgsmål:

Har jeres virksomheds udviklingsbudget tendens til at overskride deadlines og budgetter?

Har I introduceret tilstrækkeligt mange nye og innovative produkter til markedet?

Er I på udkig efter løsninger til at forkorte time-to-market for jeres produktinnovationer?

Er der tilstrækkelig gevinst ved investeringerne i nye produkter fra jeres udviklingsafdeling?

Bruger jeres organisation mere tid på at afhjælpe kvalitetsproblemer end på at udvikle nye produkter?

Hvor er I – i forhold til bedste praksis?

Hvor skal I investere for at forbedre produktiviteten?


Hvordan styrker jeg kvalitetsprocessen i produktudvikling?

Når man udvikler produkter til specialbrancher som fx medico udstyr, LAN-kabelproduktion og vægte, er der ikke alene krav til slutproduktet, men også til produktudviklingsprocesserne.

FORCE Technology hjælper sine kunder med opbygning og auditering af QMS, Quality Management Systemer i produktudviklingsafdelingerne, således kunderne kan dokumentere deres evne til produktudvikling.

Efterfølgende auditerer FORCE Technology kunderne og udsteder certifikater til slutkunder, som gerne vil have en uafhængig kontrol af deres leverandør.

En væsentlig kvalitetsparameter er kalibrerede testudstyr og produkter. FORCE Technology hjælper sine kunder med at sikre, at deres testudstyr og produkter er korrekt kalibreret.


Kan jeg få lavet en vejledende test?

FORCE Technology oplever hver uge, at vores kunder kommer til afsluttende akkrediterede tests, hvor de med ærgrelse må erkende, at de skulle have lavet flere vejledende tests undervejs i produktudviklingsforløbet.

Gennem analyse af mere end 3.000 testforløb hos FORCE Technology i 2013, 2014 og 2015 er det tydeligt, at jo flere vejledende tests vores kunder gennemfører, jo større succes har de med deres afsluttende akkrediterede godkendelsestests.

Vi anbefaler vores kunder tidligt i produktudviklingsforløbet at få lavet en god kravsspecifikation og en gennemtænkt teststrategi, så de kritiske komponenter og sammenhængende delsystemer testes med vejledende test, inden de samles til slutproduktet. Det giver et hurtigere og mere sikkert udviklingsflow, det sparer for mange ærgrelser. Sidst men ikke mindst bliver det billigere i den sidste ende, at der ikke skal modificeres på færdige produkter.

Vejledende tests efter en gennemtænkt teststrategi giver jer:

Større vished for at I ikke forbygger jer på uforudsete konstruktionsfejl.

Beskyttelse imod ærgerlige sidste øjebliks konstruktionsændringer der efterfølgende koster i produktionsfasen.

Større vished for at I kan overholde deadline.

Øget gennemsigtighed i det endelige omkostningsbudget på produktudviklingen.


This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!